Länken till Melodikryss-vågen v. 24

Numera kan ju ALLA delta i ”vågen” eftersom Google Wave har släppts fritt för alla och envar att använda. M.a.o. behövs inga inviter längre! 🙂

Länken till veckans ”våg”:

https://wave.google.com/wave/#restored:wave:googlewave.com%252Fw%252BFRP5ggmnA

Välkomna! 🙂Mina Blandade Infall -  Datornörd, bl. a. med stort fotointresse...


  • Pingback: Stefan Ljungwall()