Kortkommandon i Windows

Allmänna kortkommandon

Hämtat från Microsoft? och översatt av undertecknad.

202px-wlorb

• CTRL + C (Kopiera)
• CTRL + X (Klipp ut)
• CTRL + V (Klistra in)
• CTRL + Z (Ångra)
• DELETE (Ta bort)
• SKIFT + DELETE (Ta bort markerat objekt permanent utan att placera det i Papperskorgen)
• CTRL medan ett objekt dras (Kopiera det markerade objektet)
• CTRL + SKIFT medan ett objekt dras (Skapa en genväg till markerat objekt)

• F2 (Byt namn på markerat objekt)
• CTRL + HÖGERPIL (Flytta insättningspunkten till början av nästa ord)
• CTRL + VÄNSTERPIL (Flytta insättningspunkten till början av föregående ord)
• CTRL + NEDPIL (Flytta insättningspunkten till början av nästa stycke)
• CTRL + UPPIL (Flytta insättningspunkten till början av föregående stycke)
• CTRL + SKIFT med valfri piltangent (Markera ett textblock)
• SKIFT med valfri piltangent (Markera mer än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument)
• CTRL + A (Markera allt)
• F3 (Sök efter en fil eller mapp)
• ALT + RETUR (Visa egenskaper hos markerat objekt)
• ALT + F4 (Stäng det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet)
• ALT + RETUR (Visa det markerade objektets egenskaper)
• ALT + BLANKSTEG (Öppna snabbmenyn för det aktiva fönstret)
• CTRL + F4 (Stänga det aktiva dokumentet i program där du kan ha flera dokument öppna samtidigt)
• ALT + TAB (Växla mellan öppna objekt)
• ALT + ESC (Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats)
• F6 (Växla mellan skärmobjekt i ett fönster eller på skrivbordet)
• F4 (Visa Adressfältet i Den här datorn eller Utforskaren)
• SKIFT + F10 (Visa snabbmenyn för det markerade objektet)
• ALT + BLANKSTEG (Visa systemmenyn för det aktiva fönstret)
• CTRL + ESC (Visa Start-menyn)
• ALT + Understruken bokstav i ett menynamn (Visa motsvarande meny)
• Understruken bokstav i ett kommando på en öppen meny (Utför motsvarande kommando)
• F10 (Aktivera menyraden i det aktiva programmet)
• HÖGERPIL (Öppna nästa meny till höger eller en undermeny)
• VÄNSTERPIL (Öppna nästa meny till vänster eller stäng en undermeny)
• F5 (Uppdatera det aktiva fönstret)
• BACKSTEG (Visa mappen en nivå upp i Den här datorn eller Utforskaren)
• ESC (Avbryt den aktuella uppgiften)
• SKIFT när du sätter in en CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten (Förhindra att CD-ROM-skivan startas automatiskt)

Kortkommandon för dialogrutor

• CTRL + TAB (Flytta framåt i flikarna)
• CTRL + SKIFT + TAB (Flytta bakåt i flikarna)
• TAB (Flytta framåt i alternativen)
• SKIFT + TAB (Flytta bakåt i alternativen)
• ALT + Understruken bokstav (Utför motsvarande kommando eller välj motsvarande alternativ)
• RETUR (Utför kommandot för det aktiva alternativet eller den aktiva knappen)
• BLANKSTEG (Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta)
• Piltangenter (Välj en knapp om det aktiva alternativet är en grupp alternativknappar)
• F1 (Visa Hjälp)
• F4 (Visa objekten i den aktiva listan)
• BACKSTEG (Öppna en mapp en nivå upp om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna)

Kortkommandon för Microsoft Natural Keyboard

• Windows-logotypen (Visa eller dölj Start-menyn)
• Windows-logotypen + BREAK (Visa dialogrutan Systemegenskaper)
• Windows-logotypen + D (Visa skrivbordet)
• Windows-logotypen + M (Minimera alla fönster)
• Windows-logotypen + SKIFT + M (Återställa minimerade fönster)
• Windows-logotypen + E (Öppna Den här datorn)
• Windows-logotypen + F (Söka efter en fil eller mapp)
• CTRL + Windows-logotypen + F (Söka efter datorer)
• Windows-logotypen + F1 (Visa Hjälp för Windows)
• Windows-logotypen + L (Låsa tangentbordet)
• Windows-logotypen + R (Öppna dialogrutan Kör)
• Windows-logotypen + U (Öppna Hjälpmedelshanteraren)

Kortkommandon för hjälpmedel

• Höger SKIFT i åtta sekunder (Slå på eller stänga av Tangentfilter)
• Vänster ALT + vänster SKIFT + PRINT SCREEN (Slå på eller stänga av Högkontrast)
• Vänster ALT + vänster SKIFT + NUM LOCK (Slå på eller stänga av Mustangenter)
• SKIFT fem gånger (Slå på eller stänga av Tröga tangenter)
• NUM LOCK i fem sekunder (Slå på eller stänga av Låstangenter)
• Windows-logotypen + U (Öppna Hjälpmedelshanteraren)

Kortkommandon för Utforskaren

• END (Visa den nedersta delen av det aktiva fönstret)
• HOME (Visa den översta delen av det aktiva fönstret)
• NUM LOCK + Asterisk (*) (Visa alla undermappar som finns under den markerade mappen)
• NUM LOCK + plustecken (+) (Visa innehållet i den markerade mappen)
• NUM LOCK + minustecken (-) (Dölj den markerade mappen)
• VÄNSTERPIL (Dölj det markerade objektet eller markera den överordnade mappen)
• HÖGERPIL (Visa det aktuella markerade objektet om det är dolt eller markera den första undermappen)

Kortkommandon för teckenuppsättning

Om du dubbelklickar på ett tecken i teckenrutnätet kan du sedan förflytta dig med hjälp av följande kortkommandon: • HÖGERPIL (Flytta åt höger eller till början av nästa rad)
• VÄNSTERPIL (Flytta åt vänster eller till slutet av föregående rad)
• UPPIL (Flytta en rad upp)
• NEDPIL (Flytta en rad ned)
• PAGE UP (Flytta en skärm upp)
• PAGE DOWN (Flytta en skärm ned)
• HOME (Flytta till början av raden)
• END (Flytta till slutet av raden)
• CTRL + HOME (Flytta till det första tecknet)
• CTRL + END (Flytta till det sista tecknet)
• BLANKSTEG (Växla mellan förstorat och normalt läge när ett tecken är markerat)

Kortkommandon för huvudfönstret i Microsoft Management Console (MMC)

• CTRL + O (Öppna en sparad konsol)
• CTRL + N (Öppna en ny konsol)
• CTRL + S (Spara den öppna konsolen)
• CTRL + M (Lägg till eller ta bort ett konsolelement)
• CTRL + W (Öppna ett nytt fönster)
• F5 (Uppdatera innehållet i alla konsolfönster)
• ALT + BLANKSTEG (Visa MMC-fönstermenyn)
• ALT + F4 (Stäng konsolen)
• ALT + A (Visa Åtgärd-menyn)
• ALT + V (Visa Visa-menyn)
• ALT + F (Visa Arkiv-menyn)
• ALT + O (Visa Favoriter-menyn)

Kortkommandon i MMC-konsolfönstret

• CTRL + P (Skriv ut aktuell sida eller aktiv ruta)
• ALT + minustecken (-) (Visa fönstermenyn för det aktiva konsolfönstret)
• SKIFT + F10 (Visa Åtgärd-snabbmenyn för det markerade objektet)
• F1 (Öppna eventuellt hjälpavsnitt för det markerade objektet)
• F5 (Uppdatera innehållet i alla konsolfönster)
• CTRL + F10 (Maximera det aktiva konsolfönstret)
• CTRL + F5 (Återställ det aktiva konsolfönstret)
• ALT + RETUR (Visa dialogrutan Egenskaper, om det finns någon, för det markerade objektet)
• F2 (Byt namn på det markerade objektet)
• CTRL + F4 (Stäng det aktiva konsolfönstret. Om det bara finns ett konsolfönster i en konsol stängs konsolen med detta kortkommando.)

Navigering vid anslutning till Fjärrskrivbord

• CTRL + ALT + END (Öppna dialogrutan Säkerhet i Microsoft Windows NT)
• ALT + PAGE UP (Växla mellan program från vänster till höger)
• ALT + PAGE DOWN (Växla mellan program från höger till vänster)
• ALT + INSERT (Växla mellan programmen från det senast använda)
• ALT + HOME (Visa Start-menyn)
• CTRL + ALT + BREAK (Växla mellan ett fönster och helskärm på klientdatorn)
• ALT + DELETE (Visa Windows-menyn)
• CTRL + ALT + minustecken (-) (Placera en ögonblicksbild av det aktiva fönstret i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.)
• CTRL + ALT + plustecken (+) (Placera en ögonblicksbild av hela klientfönsterområdet i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när ALT + PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.)

Navigering i Microsoft Internet Explorer

• CTRL + B (Öppna dialogrutan Ordna Favoriter)
• CTRL + E (Öppna sökfältet)
• CTRL + F (Starta sökverktyget)
• CTRL + H (Öppna fältet Tidigare)
• CTRL + I (Öppna fältet Favoriter)
• CTRL + L (Öppna dialogrutan Öppna)
• CTRL + N (Starta en ny instans av webbläsaren med samma webbadress)
• CTRL + O (Öppna dialogrutan Öppna, samma som CTRL + L)
• CTRL + P (Öppna dialogrutan Skriv ut)
• CTRL + R (Uppdatera den aktuella webbsidan)
• CTRL + W (Stäng det aktuella fönstret)

Ytterligare information:

Vissa kortkommandon fungerar kanske inte om Tröga tangenter är aktiverade i Hjälpmedel.


Mina Blandade Infall -  Datornörd, bl. a. med stort fotointresse...


Kommentering avstängd - äldre än 14 dagar.