Insiktsutbildning i Skövde

Som ett led i kampanjen ”Tillgänglig kollektivtrafik för alla”, hölls i måndags den 10/5 ännu en delutbildning för oss chaufförer, på Skövde Resecentrum.

[adrotate group=”5″]

Arrangörer var Västtrafik och Nobina (f.d. Swebus) och som gästföreläsare hade Henrik Ehrlington från HSO i Göteborg kommit. HSO betyder Handikapporganisationernas Samarbetsorgan och göteborgskontoret samlar ca 40 olika handikappföreningar i Västra Götalandsregionen.

Kursen inleddes med att Henrik berättade om både sig själv, sitt handikapp och om olika andra typer av funktionshinder, alla med olika behov och förutsättningar i vardagslivet, inte minst när de ska resa kollektivt. Han pekade bl.a. på vikten av fungerande audiovisuella och taktila hjälpmedel, både ombord på bussar och tåg och vid hållplatser och terminaler, såväl som anpassade hållplatslägen som i möjligaste mån ska underlätta ombord- och avstigning samt navigering.

Efter en god lunch i Högskolans i Skövde matsal var det så dags att få prova på hur det kan vara att ta sig fram i stan om man dels sitter i rullstol, dels är synskadad/blind. Vi fick navigera rullstol upp och ned för trottoarkanter, köra slalom mellan koner samt ta oss in i en fiktiv hiss inklusive att vända inne i denna. Detta var nog en erfarenhet som fick en del att tänka till lite.

Likaså fick vi ömsom försöka hitta runt på perrongen och terminalen med förbundna ögon och vit käpp, ömsom agera ledsagare – även detta klart tankeväckande.

Nästa del i utbildningen var att korrekt kunna hantera mikrofon och utropsanläggning ombord. Detta moment skötte Bo Jennesjö med den äran och han gav även exempel och goda råd i frågan.

Därefter visade Carl Aaby Ericsson ”hemligheterna” med hur man spänner fast en rullstol i bussen enligt konstens alla regler. Golvfästen, spännremmar och midjebälte ingår i den proceduren.

Sedan var det avslutningsfika med genomgång och en liten ”biljettmaskins-quiz” innan vi embarkerade linje 1 Express för hemfärd till Trollhättan.


Mina Blandade Infall -  Datornörd, bl. a. med stort fotointresse...


Kommentering avstängd - äldre än 14 dagar.